Co je fTRACE?

fTRACE je řešení založené na cloudovém úložišti, které stanovuje nové standardy. Spotřebitelé mohou zjistit, až na úroveň konkrétní šarže, jak byl daný produkt vyroben - zjistit kompletní proces výroby a zpracování. To vytváří důvěru v produkt, což pro výrobce a prodejce znamená, že se zákazníci k danému produktu opakovaně vracejí (na rozdíl od jiných produktů). fTRACE nabízí mnoho možností pro standardizaci a zlepšení efektivity uvnitř dodavatelského řetězce. Jako uživatelé řešení fTRACE si navíc můžete být jisti, že vše je v souladu s platnými právními předpisy.

Shrnutí čtyř klíčových benefitů

1. Právní zabezpečení

 • Užívání systému je v souladu s právními předpisy
 • Jsou zahrnuty předpisy pro jednotlivá odvětví
 • Ochrana dat pomocí řízení práv

2. Efektivita

 • Digitalizace procesů (v současnosti v papírové podobě)
 • Standardizace napříč dodavatelským řetězcem
 • Kontrola informace o původu zboží před jeho převzetím Informative
 • Výpovědní hodnata při kotrolách potravin

3. Kvalita a důvěra

 • Původ produktu jako diferenciační vlastnost
 • Zvýšení zákaznické loajality a loajality k značce

4. Řízení rizik

 • Schopnost jednat v krizové situaci
 • Určení vyplývajících podmínek
 • Kontrola smluvených dodacích podmínek
 • Bezpečnost dat nad rámec přímých dodavatelů

fTRACE využívá globálních standardů

Řešení sledovatelnosti fTRACE vychází z globálních standardů systému GS1 a lze jej integrovat do IT systému bez většího úsilí. fTRACE využívá GLN (Globální lokalizační číslo) a GTIN (globální číslo obchodní jednotky) pro jednoznačnou identifikaci partnerů a produktů v rámci dodavatelského řetězce, stejně jako EPCIS (Electronic Product Code Information Services) pro standardizované předávání informací o původu produktu na úrovni konkrétní šarže. Výsledkem je, že díky fTRACE můžeme vysledovat všechny stávající produkty bez ohledu na to, zdali jsou z odvětví potravin nebo rychloobrátkového zboží, technického, farmaceutického nebo textilního odvětví.

Jaké jsou základní funkce fTRACE?

1. Zobrazení informací koncovému zákazníkovi (zobrazení B2C)

Sběr informací o původu zboží na úrovni konkrétní šarže podél celého dodavatelského řetězce, které se zobrazí spotřebitelům, obohacené o obrázky, videa, marketingové texty, recepty, atd.

2. Vizualizace dodavatelského řetězce / reportování / obchodní analýza

Možnost datové analýzy založené na informacích o původu konkrétních šaržích nad rámec počátečních fází. ...

3. Přenos dat podél celého dodavatelského řetězce

Poskytuje statické a dynamické údaje o „běhu“ dodavatelského řetězce založeného na šaržích, jako jsou např. certifikáty, značky kvality, laboratorní výsledky, alergeny, apod.)

4. Standardní údaje sledovatelnosti

Formáty dat a rozhraní jsou v fTRACE standardizovány pro všechna odvětví. Za účelem odesílání dat do systému fTRACE je potřeba, aby si dodavatelé implementovali pouze jedno rozhraní a tím snížili své náklady na minimum.

Kdo stojí za fTRACE?

fTRACE je platforma, díky níž mohou výrobci a maloobchody poskytovat informace o původu, způsobu zpracování a kvalitě jejich produktů. Služba je spravována společností GS1 Germany, která je známa především pro čárové kódy EAN. Čárové kódy a standardy GS1 zajišťují transparentní tok zboží a také umožňují vysledovat produkty pomocí fTRACE. Další informace o této společnosti lze najít zde www.gs1-germany.de

Nějaké otázky či komentáře?

Bude nám potěšením zodpovědět Vaše otázky týkající se systému fTRACE.

Kontaktujte nás

Pokud máte přání nebo otázky týkající se produktu, kontaktujte, prosím, výrobce produktu nebo obchodníka.

Přehled výrobců/značek

fTRACE v mobilním telefonu


Stáhněte si fTRACE aplikaci

Získejte fTRACE GS1 aplikaci pro iPhone

Získejte fTRACE GS1 aplikaci pro Android

Pokud nevlastníte iPhone nebo zařízení se systémem Android, můžete použít jakoukoliv jinou čtečku čárových kódů nebo navštívit stránky m.ftrace.com.

Stáhněte si čtečku čárových kódů

Partneři fTRACE

Chcete se dozvědět, odkud pocházejí suroviny potřebné pro výrobu Vašeho produktu a kdo jsou partneři systému?

Seznam partnerů

Stoprocentní dceřiná společnost GS1 Germany

fTRACE GmbH je stoprocentní dceřinou společností GS1 Germany. GS1 Germany je známá díky EAN - čárovému kódu. Společně s průmyslem a maloobchodem vyvíjí GS1 Germany takové řešení, ve kterém jsou výrobky v maloobchodu neustále k dispozici a sortiment výrobků je v souladu s potřebami spotřebitelů. Normy a postupy GS1 Germany usnadňují vysledování produktu až na úroveň konkrétní šarže právě díky systému fTRACE.

Privacy Policy

By using our website, you consent to our use of cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. For more information visit our privacy policy.