Mezinárodní fTRACE

Na mezinárodní úrovni úzce spolupracujeme s lokálními členskými organizacemi GS1. Pokud Vaše společnost sídlí v jedné z následujících zemí, spojte se, prosím, pro jakékoliv dotazy týkající se fTRACE a členství v tomto systému, s příslušnou kontaktní osobou uvedenou níže.

GS1 Germany Switzerland:
GS1 Switzerland
Dr. Raphael Pfarrer
+41-58800-7047
raphael.pfarrer@gs1.ch

GS1 Germany Czech Republic:
GS1 Czech Republic
Ms. Simona Mertová
+420-261-223-628
mertova@gs1cz.org
GS1 Germany Spain:
GS1 Spain
Ms. Isabel Meseguer Civera
+34-682-632-476
imeseguer@gs1es.org
GS1 HongKong Hongkong:
GS1 Hongkong
Mr. Joe Ho
+852-2863-9778
joeho@gs1hk.org
GS1 Germany Hungary:
GS1 Hungary
Mr. David Kétszeri
+36-1-412-39-47
ketszeri@gs1hu.org
GS1 Germany Ireland:
GS1 Ireland
Mr. Alan Gormley
+353-1-208-0671
alan.gormley@gs1ie.org
GS1 Austria Austria:
GS1 Austria
Mr. Christian Lauer
+43-1-505-86-01-133
lauer@gs1.at
GS1 Croatia Croatia:
GS1 Croatia
Mr. Slobodan Romac
+385-1-48-95-000
sromac@gs1hr.org

Stoprocentní dceřiná společnost GS1 Germany

fTRACE GmbH je stoprocentní dceřinou společností GS1 Germany. GS1 Germany je známá díky EAN - čárovému kódu. Společně s průmyslem a maloobchodem vyvíjí GS1 Germany takové řešení, ve kterém jsou výrobky v maloobchodu neustále k dispozici a sortiment výrobků je v souladu s potřebami spotřebitelů. Normy a postupy GS1 Germany usnadňují vysledování produktu až na úroveň konkrétní šarže právě díky systému fTRACE.

Privacy Policy

By using our website, you consent to our use of cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. For more information visit our privacy policy.