Hvad er fTRACE?

fTrace er en cloud-baseret sporbarheds l›sning, der s‘tter nye standarder. Forbrugerne f†r at vide p† batch-niveau, hvorledes et produkt er produceret - hele vejen igennem produktionsforl›bet. Dette genererer tillid, som resulterer i at producenter og detailhandlere kontinuerligt skaber st›rre tillid til sine produkter blandt forbrugerne end andre udbydere. fTRACE tilbyder en bred vifte af muligheder for standardisering og forbedring af effektiviteten over hele forsyningsk‘den. Ydermere kan du som bruger af fTRACE l›sningen v‘re sikker p† altid at handle i overensstemmelse med g‘ldende lovgivning.

De fire overordnede fordele i et overblik

1. Lovm‘ssig sikkerhed

 • Anvendelsen af systemet er i overensstemmelse med lovm‘ssige krav
 • Sektor-specifikke regulering er d‘kket
 • Databeskyttelse igennem rettigheds management

2. Effektivitet

 • Digitalisering af processer (indtil nu i papir form)
 • Cross Supply chain standardisering
 • Kontrol af oprindelses information f›r varemodtagelse
 • Informativ v‘rdi ved f›devare kontroller

3. Kvalitet og tillid

 • Produkt oprindelse som differentierende moment
 • Forbedring af kunde og m‘rkevare loyalitet

4. Risiko management

 • Mulighed for at handle i en krise situation
 • Fastl‘ggelse af afh‘ngigheder
 • Kontrol af aftalte leveringsbetingelser
 • Data sikkerhed udover de direkte leverand›rer

fTRACE bruger globale standarder

FTRACE l›snigen er baseret p† de globale GS1 standarder og kan uden st›rre anstrengelse blive integreret i IT-systemer. FTRACE anvender GLN-numre (Globale Lokations Numre) og GTINs (Global Trade Item Numbers) til unik identifikation af forsyningsk‘de-partnere og produkter ligesom EPCIS (Electronic Product Code Information Services) anvendes til standardiseret udveksling af batch-baseret oprindelses-information. Resultatet er, at fTRACE kan spore alle eksisterende produkter, uanset om de h›rer til f›devarer, FMCG, tekniske, pharmaceutiske eller tekstil sektoren.

Hvad er fTRACE's hoved funktionaliteter?

1. afslutning af kunde display (B2C display)

Indsamling af batch-baseret oprindelsesinformation fra forsyningsk‘den og visning til forbrugerne, beriget med billeder, videoer, markedsf›rings-tekst, opskrifter, osv.

2. Illustration af forsyningsk‘den / rapportering / business analyser

Mulighed for dataanalyser af den batch-baserede oprindelsesinformation udover de direkte indledende faser og kunder.

3. Transport af data transport igennem forsyningsk‘den

Giver statiske og dynamiske data om "conveyor b‘ltet" af den batch-baserede forsyningsk‘de, som f.eks. certifikater, kvalitetsstempler, laboratorieresultater, allergener, osv.)

4. Standard sporbarhedsdata

Dataformat og interfaces er standardiseret over sektorer med fTRACE. For at overf›re oprindelsesdata til fTRACE systemet, skal leverand›ren kun implementere et interface, hvilket resulterer i at transaktions omkostningerne holdes nede p† et minimum.

Hvem står bag fTRACE?

fTRACE er en platform, hvor producenter og forhandlere stiller informationer om deres mærkeprodukters oprindelse, forarbejdning og kvalitet til rådighed. Servicen udbydes af GS1 Germany. Virksomheden er først og fremmest kendt for EAN-stregkoden. Stregkoderne og standarderne fra GS1 Germany sørger for en transparent varetrafik. De gør det muligt at følge produkter med fTRACE. Du kan finde yderligere informationer om GS1 Germany på www.gs1-germany.de

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål om fTRACE.

Kontakt

Hvis du har ønsker eller spørgsmål til produkter, bedes du henvende dig direkte til mærkeproduktets producent eller forhandler.

Oversigt over producenter/mærker

fTRACE på din smartphone


Download fTRACE-app'en.

til download af fTRACE GS1 iPhone-app'en

til download af fTRACE GS1 Android-app'en

Hvis du ikke er i besiddelse af en iPhone eller et Android-apparat, kan du anvende andre gratis stregkodelæsere. Du kan også hente den mobile internetside m.ftrace.com.

Download stregkodelæser

fTRACE-partnerne

Du vil gerne have at vide, hvor råstofferne til dine fTRACE-produkter stammer fra, og hvem der er fTRACE-partnere?

Liste med partnere

Fuldt ejet datterselskab af GS1 Tyskland

Ftrace GmbH er et fuldt ejet datterselskab af GS1 Tyskland. GS1 Tyskland er kendt for EAN-stregkoden. Sammen med industrien og detailhandlen udvkler GS1 Tyskland l›sninger, s†ledes at produkter altid er til r†dighed i butikkerne i overensstemelse med forbrugernes ›nsker. GS1 Tysklands standarder og processer muligg›r en batch-baseret sporbarhed via fTrace.

Privacy Policy

By using our website, you consent to our use of cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. For more information visit our privacy policy.