fTRACE International

Internationalt, arbejder vi sammen med de lokale GS1 medlems organisationer. Hvis dit firma er etableret i et af de f›lgende lande, bedes du kontakte den respektive kontaktperson, som er n‘vnt nedenfor vedr›rende alle sp›rgsm†l om fTRACE og et medlemsskab

GS1 Germany Schweiz:
GS1 Switzerland
Hr. Dr. Raphael Pfarrer
+41-58800-7047
raphael.pfarrer@gs1.ch

GS1 Germany Tjekkiet Republik:
GS1 Czech Republic
Fru Simona Mertová
+420-261-223-628
mertova@gs1cz.org
GS1 Germany Spanien:
GS1 Spain
Fru Isabel Meseguer Civera
+34-682-632-476
imeseguer@gs1es.org
GS1 HongKong Hongkong:
GS1 Hongkong
Hr. Joe Ho
+852-2863-9778
joeho@gs1hk.org
GS1 Germany Ungarn:
GS1 Hungary
Hr. David Kétszeri
+36-1-412-39-47
ketszeri@gs1hu.org
GS1 Germany Irland:
GS1 Ireland
Hr. Alan Gormley
+353-1-208-0671
alan.gormley@gs1ie.org
GS1 Austria Austria:
GS1 Austria
Mr. Christian Lauer
+43-1-505-86-01-133
lauer@gs1.at
GS1 Croatia Croatia:
GS1 Croatia
Mr. Slobodan Romac
+385-1-48-95-000
sromac@gs1hr.org

Fuldt ejet datterselskab af GS1 Tyskland

Ftrace GmbH er et fuldt ejet datterselskab af GS1 Tyskland. GS1 Tyskland er kendt for EAN-stregkoden. Sammen med industrien og detailhandlen udvkler GS1 Tyskland l›sninger, s†ledes at produkter altid er til r†dighed i butikkerne i overensstemelse med forbrugernes ›nsker. GS1 Tysklands standarder og processer muligg›r en batch-baseret sporbarhed via fTrace.

Privacy Policy

By using our website, you consent to our use of cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. For more information visit our privacy policy.